SKINNY MOVEMENT

English

De Collectie Skinny Movement is huidig. Huidig in de zin van de huid die je kunt ervaren als een tweede huid. Latex ligt hierbij voor mij het meest voor de hand. Het voelt en sluit aan als een tweede huid, neemt de eigen huidstemperatuur aan én biedt de mogelijkheid om de verschillende karaktertrekken van de huid vorm te geven. Kwetsbaar. Gaaf. Rafelig. Doorschijnend. Dik. Dun. Fijn. Kleur. Pigment kleurt de huid.

 

 

Iron Lady

© foto: Lies Vogelzang

Eternal Olive

© foto: Lies Vogelzang

goud-groen kort-1959 copy 2 web

Three views of a secret

© foto: Lies Vogelzang

lentejurk-1830 web

Royal Wave

© foto: Lies Vogelzang

blauwe latex-1518 web

Mother Earth

© foto: Lies Vogelzang

 

Isadora

© foto: Lies Vogelzang

Regenboogjurk-0421 web

Stonehenge Mystery

© foto: Lies Vogelzang
studio bewerkt web-1

Skinny Movement

The Collection Skinny Movement is skinny. Skinnyin the meaning of the skin that you can experience like a second skin. Latex here is for me the most obvious. It feels and fits like a second skin, takes the own skin temperature and provides the ability to display various characteristics of the skin. Vulnerable. Whole. Frayed. Translucent. Thick. Thin. Fine. Color. Pigment colours the skin.

 

top