MareMiracles

English

De collectie MareMiracles is geïnspireerd op de geheimzinnige diepzeewereld met haar wonderlijke planten en dieren. De onderwaterwereld fascineert. De paarlemoeren glans aan de binnenkant van een schelp. De grilligheid van zeewier. De kleurschakering en transparantie van vissenhuid. Het spel van vorm, beweging en kleuren blijft continu betoveren. En de ondoorgrondelijkheid van dit zo totaal andere leven blijft verrassen.

STAR!

© foto: Lies Vogelzang

Algue

© foto: Lies Vogelzang

zeewier-4224 web

MareMiracles

The collection MareMiracles is inspired by the mysterious deep sea world with its wondrous plants and animals. The underwater world is fascinating. The pearly sheen on the inside of a shell. The fickleness of seaweed. The tint and transparency of fish skin. The play of form, movement and color enchants continuously. And the inscrutability of it as totally different life continues to surprise.

top